logo
Folka i VOOKAL

Karen Nilsen

Karen har litt problem med å seie nei til prosjekt og utfordringar på fritida. Difor går kvardagen både i jobb, styrearbeid og rare treningsøkter.

Portrettbilde av Karen Nilsen

Karen synest det er viktig å ikkje kjede seg.
På jobb er ho glad i at det skjer mykje forskjellig – og slik er det ofte i byrålivet.


Karen kan brukast til mykje forskjellig innan marknadsføring, og har eit ekstra ansvar for det som handlar om tekst. Sidan ho spring så mykje i fjella kan du og spørje ho om lokale turtips.


Hadde VOOKAL vore desember, hadde Karen vore Rampenissen.