logo
Tenester

PR og kommunikasjon

Jobb i Sunnfjord

Kommunikasjon er viktig. Har alltid vore det, og kjem til å fortsette å vere det.

I forretningslivet er kommunikasjon ekstra viktig – det påverkar merkevara, det kan påverke resultata, og det kan vere forskjellen på om du når fram til målgruppa eller ikkje. Kva er vitsen med å ha eit fantastisk produkt eller levere ei nyttig teneste dersom ingen veit om det?

Å uttrykke deg klart og effektivt og snakke både til hovudet og hjartet kan skilje deg frå konkurrentane dine. Folk hugsar ikkje berre kva du seier, men også korleis du får dei til å føle seg. Vi leverer tilpassa kommunikasjonstenester som set bedrifta di på kartet og engasjerer målgruppa på ein meiningsfull måte.

Strategisk kommunikasjonsrådgjeving

Av og til veit du ikkje heilt kor du skal begynne, eller du er usikker på korleis du skal nå målgruppa med bodskapen din. Kanskje er det ei kampanje som skal utformast, men de har ikkje så mykje tid å bruke på det, eller manglar nokon i bedrifta som arbeider dedikert med kommunikasjon.

Hos oss kan du få ein rådgjevar og samarbeidspartnar med lang erfaring frå kommunikasjon som hjelper deg å utvikle målretta strategiar og maksimere resultata dine.

PR-tenester

Tenker du at de gjerne skulle vore meir synlege i media? Då kan du dra nytte av vår erfaring og nettverket vårt for å få ønska presseomtale lokalt, regionalt eller internasjonalt. Vi hjelper deg med å skrive gode pressemeldingar, produsere pressevideoar eller lage infografikk som gir deg gjennomslag i dei kanalane du ønskjer.

Forståing av kva som triggar målgruppa

Kundeinnsikt gjev målretta kommunikasjon, og vi startar ofte kommunikasjonsprosjekt med ei målgruppeanalyse, interessentanalyse eller kartlegging av kundereisa.

Væpna med denne kunnskapen kan vi tilpasse bodskapen slik at det triggar målgruppa.
Dette resulterer som regel i meir effektiv marknadsføring og høgare ROI (return of investment),
så det er absolutt viktig å bruke litt tid på.

Slit du med å finne dei rette orda? Lat oss sette ord på det for deg.

Ta kontakt og be om tilbod