logo
Prosjekt

Visuell identitet, sosiale medium og kommunikasjonsstrategi

Dramas

Dramas er ei manus- og rettigheitsteneste for amatørteatergrupper, skular og kulturskular i heile Noreg. Dei har ein gigantisk manusbank med over 3 000 titlar, og blir drifta av midlar frå Kulturdirektoratet. Dramas formidlar også notar og musikk til ein del musikkteaterverk. Ein annleis og spennande kunde!

Fremhevet bilde av prosjektet Visuell identitet, sosiale medium og kommunikasjonsstrategi for Dramas

Dramas hadde behov for ein heilskapleg kommunikasjonsstrategi for å nå betre ut til målgruppene sine. Og ikkje minst – kartlegge kven som eigentleg var målgruppene deira. Kven skulle dei nå, kor, korleis og kvifor? Lene gjorde difor ei grundig undersøking og målgruppeanalyse, og sette opp ein komplett plan som inneheldt ein gjennomtenkt kanal- og innhaldsstrategi. Deretter hjelpte Ann-Sofi med utvikling av grafiske element og blant anna ein stor mengde med ikon.

Involverte i prosjektet

Portrettbilde av Lene Ellingsund

LENE ELLINGSUND

I fødselspermisjon

lene@vookal.no

45 47 44 50

Les meir om Lene

Har du ein lur idé, eller treng hjelp til å finne på noko lurt?

Ta kontakt med oss

Her er fleire prosjekt som du kanskje finn interessant