logo

Om oss

I 2001 starta reklamebyrået Inform Media i Førde. 23 år, to namneskifte og ein fusjon seinare lever selskapet vidare, no under namnet VOOKAL. Vi har sidan dag ein jobba breitt med kommunikasjon og kreativitet som aukar synlegheit for våre kundar. Innan digital marknadsføring er vi leiande i regionen vår, og det er vi stolte over.

Vi har lang erfaring i bransjen og jobbar mykje med nettstader, grafisk design, produksjon av innhald til alle flater, digital marknadsføring og kurs. For å nemne noko. Etterkvart har vi utvida tenesteområda til også å dekke foto, video og PR og kommunikasjon.

Teamet vårt på sju er variert, og det same er dagane våre. Klisjé, vi veit. Sjølv om vi er få utfyller vi kvarandre godt, og kompetansen vår er omfattande. Vi hjelper kundane våre med marknadsføring frå start til slutt. Vi er med frå idé og planleggingsfasen til ferdig produkt og analyse av resultata. Det synst vi er spennande!

Vi veit at kvar bedrift er unik, og målet vårt er å skape tilpassa løysingar som passar for akkurat deg. Hos oss får du ikkje berre hjelp til å kommunisere effektivt, men ein dedikert partnar som er lidenskapleg oppteken av din suksess.

Har du lest heilt hit? Då treng du sikkert hjelp til noko - så korleis kan vi hjelpe deg?

Bli betre kjend med oss